Staadion

KÄITUMISREEGLID STAADIONI KASUTAJALE:

STAADIONIL ON LUBATUD: SPORTIMINE JA LIIKUMISE HARRASTAMINE (TERVISESPORT)

ÜKSIKKÜLASTAJA EI PEA KOOSKÕLASTAMA STAADIONILE MINEKUT!

(1) STAADIONIL EI OLE LUBATUD:

 • GRUPITRENNIDE LÄBIVIIMINE ILMA TREENERI VÕI JUHENDAJA KOHALOLEKUTA;
 • HÄIRIDA TEISI KASUTAJAID OMA TEGEVUSE VÕI TEGEVUSETUSEGA;
 • LIIKUDA SISERUUMIDES NAELKINGADEGA;
 • INVENTARI LOHISTAMINE MÖÖDA MURU JA/VÕI JOOKSURADA;
 • JOOKSUTÕKETE KASUTAMINE JALGPALLIVÄRAVATENA;
 • HEITE- JA TÕUKEVAHENDITE KASUTAMINE SELLISELT, ET NAD VIGASTAVAD RAJAKATET;
 • MUUD MISTAHES VIISIL STAADIONI KAHJUSTAVAD TEGEVUSED.

(2) STAADIONILE SISENETAKSE SPORDIRIIETES JA PUHASTES SPORDIJALANÕUDES.

(3) STAADIONILE SISENETAKSE AINULT SELLEKS ETTENÄHTUD KOHTADEST.

—————————————————————————————-

KÄITUMISREEGLID STAADIONI KÜLASTAJALE:

(1) STAADIONIL EI OLE LUBATUD:

 • VIIBIDA VÕISTLUS- JA TREENINGPAIKADES (NT KAUGUSHÜPPEKASTID, KUULITÕUKESEKTOR) NING RIIETUSRUUMIDES;
 • KAASA VÕTTA KÜLM- JA TULIRELVI (VM TEISTELE JA ENDALE OHTLIKKE ESEMEID), PÜROTEHNILISI VAHENDEID, ALKOHOLI, NARKOOTILISI AINEID, KLAAS- JA PLEKKTAARAS JOOKE, LIPUVARDAID;
 • SUITSETADA VÕI VIIBIDA ALKOHOLIJOOBES VÕI MUUDE NARKOOTILISTE AINETE MÕJU ALL;
 • SISENEDA JALGRATASTE, RULLUISKUDE VM SARNASTE VAHENDITEGA (V.A. LAPSED KOOS VANEMAGA JALGRATTASÕIDU ÕPPIMISE EESMÄRGIL VÕI ORGANISEERITUD ÜRITUSEL ERALDI KOKKULEPPEL) EGA KOERTE JM (KODU)LOOMADEGA;
 • MISTAHES ESEMETE LOOPIMINE.

(2) STAADIONILE SISENETAKSE PUHASTES TÄNAVA- VÕI SPORDIJALANÕUDES.

(3) STAADIONILE SISENETAKSE AINULT SELLEKS ETTENÄHTUD KOHTADEST.

Räpina staadioni kasutamise kord

Räpina staadioni hinnakiri

Staadioni kasutustabel