Kodukord

•  Spordikooli meeldiva õppekeskkonna huvides käitun teistega lugupidavalt ja sõbralikult.
•  Kaitsen igaühe õigusi teadmisi omandada ega häiri kaasõpilaste õppimist treeningtunnis.
•  Koolist puudumisel teavitan sellest treenerile või spordikooli direktorile. Pikemaajalise puudumise korral õppetööst tuleb treenerile või direktorile esitada arstitõend.

•  Arendan endas täpsust – seda on mul vaja tulevases töös ja elus.
•  Ma ei hiline treeningtundi, kuna minu treener-õpetaja ootab mind ja jääksin teadmistest vaesemaks ning segaks teisi treeningtöös osalemast.
•  Spordikoolis kasutatavaid õppevahendeid kasutan heaperemehelikult.

•  Treener saab anda palju teadmisi, kui õpilane kuulab ja jälgib tähelepanelikult treeneri juhiseid.
•  Riietun treeningtööks sobivalt, puhtalt ja korralikult. Spordiriided on treeningtöös kohustuslikud.
•  Võimlas kasutan alati puhtaid vahetusjalatseid (puhtaid spordijalatseid, mis ei jäta saalipõrandale musti triipe).

•  Õpilasel ei ole lubatud treeningtöös kasutada treeninguks mittevajalikke esemeid – mobiiltelefon,     elektroonilised seadmed, pleier jms.
•  Ma ei kanna treeningtunni ajal käekella, käevõrusid, sõrmuseid ega kaelaketti – see on eluohtlik.
•  Õppematerjale hoian hoolega ja võtan kasutusele õppemapi.

•  Kõigi oma murede, soovide, ettepanekute ja küsimustega võin alati pöörduda enda eriala treeneri, teiste erialade treenerite või spordikooli direktori poole, sest ma tean, et minuga arvestatakse.