Hoolekogu

Vendu Suurmann treenerite esindaja
Peeter Sibul vallavolikogu esindaja
Anu-Cristine Tokko vallavalitsuse esindaja
Oliver Hans Kaljuvee õppurite esindaja
Mari Kala lapsevanemate esindaja
Heldur Hüdsi lapsevanemate esindaja
Baiba Heering lapsevanemate esindaja (hoolekogu esimees)
Kaido Sing lapsevanemate esindaja (hoolekogu aseesimees)
Ester Lemats kohaliku spordielu edendaja