Hoolekogu

Meelis Tarros  hoolekogu esimees
Allan Kolpakov vallavolikogu esindaja
Anu-Cristine Tokko vallavalitsuse esindaja
Vallo Vaherpuu õppurite esindaja
Merike Tensing lastevanemate esindaja
Heldur Hüdsi lastevanemate esindaja
Vendu Suurmann õpetajate-treenerite esindaja
Mari Kala lastevanemate esindaja
Ester Lemats lastevanemate esindaja